Mei’19

2 mei – dispuutsavond, St. Anneke

9 mei – dispuutsavond, St. Anneke

10 t/m 12 mei – dispuutsweekend

11 mei – eefje jarig

15 mei – kroegentocht met H.O.E.K.

22 mei – Algemene Ledenvergadering Carolus Magnus

23 mei – borrel met Iuventus + Anne-Meike jarig

24 mei – CDT met Iuventus

29 mei – Elegast huisfeest

30 mei – dispuutsavond, St. Anneke

Juni ’19

6 juni – adtje kratje met H.O.E.K.

7 juni – SAGA-AVIS voetbaltoernooi met H.O.E.K.

11 juni – Anne-Sophie jarig

13 juni – dispuutsavond, St. Anneke + Hannah jarig

18 juni – Laura jarig

20 juni – dispuutsavond, St. Anneke

25 juni – Martine jarig

27 juni – eindfeest met Widukind

28 juni – WING Goes Wet BEACH edition met Widukind